• Tiếng Việt
  • English

- Đào tạo các tài năng cho bóng đá Việt Nam ưu tiên phục vụ cho TP.HCM.

- Thông qua việc tuyển sinh khắp các tỉnh thành trong cả nước, Học viện góp phần thúc đẩy tình bóng đá, tinh thần thể thao cho các thế hệ trẻ.

- Học viện cũng sẽ là trung tâm đào tạo và truyền thông về giáo dục dinh dưỡng – giáo dục thể chất.

- Học viện là nơi phát hiện nhân tài, đào tạo toàn diện (chuyên môn, văn hóa, ngoại ngữ) để có các cầu thủ tài năng, đạo đức, hướng tới chuẩn mực thế giới.

- Gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam thông qua việc phát hiện và đào tạo trẻ.