• Tiếng Việt
  • English
Bí quyết thành công của hệ thống JMG là xây dựng chương trình huấn luyện bài bản dựa trên quan điểm: “vượt qua tính thực dụng, bóng đá đẹp lấy tấn công làm nền tảng vẫn mang lại chiến thắng”
Giá trị chủ yếu của triết lý bóng đá học viện JMG:
- Tôn trọng các giá trị của bóng đá: Trận đấu, cầu thủ, trọng tài, luật lệ,…
- Sự cao thượng - mọi cá nhân đều cống hiến hết khả năng để phát triển năng lực của bản thân và tập thể
- Bóng đá đẹp được sinh ra từ kỹ thuật khéo léo, kỹ năng và tính cách của mỗi học viên
- Thông minh, nhạy bén để phục vụ chiến thuật của tập thể và những đột phá của cá nhân
- Tôn trọng sự phát triển của mỗi người, không rút ngắn giai đoạn để phát huy tối đa khả năng của học viên